PRVI VOZIČEK »OLDI« - V DOMU HMELINA

Ponosni in veseli smo, da smo s pomočjo donatorjev kupili voziček Oldi, ki  bo našim nepomičnim stanovalcem omogočal »aktivni sprehod« skozi tematsko senzorični park in okolico.

Še posebej smo ponosni, da smo s strani gospoda Verbovšek kot inovatorja in njegovega sina Klemna kot oblikovalca prejeli prvi izdelan voziček.

Voziček »Oldi« smo leta 2019 testirali in tako pomagali s svojimi predlogi in idejami pri razvoju le tega.

»Oldi« bo nepomičnim stanovalcem, ki jih sicer v tematsko senzoričen park vozimo na posteljah, omogočal še večjo interakcijo z ostalimi stanovalci in sodelovanje pri aktivnostih. Postelje niso primerne za daljšo vožnjo po parku, voziček »Oldi« pa bo to pomanjkljivost izboljšal.  Je lahko vodljiv in stanovalcu nudi udobnost. Z njim bomo nepomične stanovalce lahko popeljali tudi v kmečki del parka, kjer bodo lahko prisluhnili ptičjemu petju, uživali pod krošnjami dreves, šelestenju listja, kar pri posamezniku spodbuja notranji mir in občutek zadovoljstva.

To nam je  izziv in nova izkušnja, ki je samo potrditev, da nam je v Domu Hmelina mar tudi za ljudi, ki postanejo nepomični.

S svojim delom premikamo pomembne mejnike na področju skrbi za nepomične stanovalce, saj nam je zadovoljstvo in dobro počutje vseh stanovalcev bistvenega pomena.