V Domu deluje ambulanta, ki jo vodi zdravnik splošne medicine Andrej HORVAT, dr.med.

 
_____________________________________________________________________________________________________________________


Zdravnik je v okviru svojega delovnega časa dosegljiv na telefonsko številko: 02 88 70 374

 

V Domu delujeta tudi :

Petra MIHELIČ MOLIČNIK, dr. med.spec. psih.,

Metka LENART EPŠEK, dr. med.,spec. internist