Cenik

DOM HMELINA, dom za starejše občane, d.o.o.

Koroška cesta 67a
2360 RADLJE OB DRAVI

 

CENIK OSKRBNEGA DNE

Standardna storitev v dvoposteljni sobi
Oskrba I. dan 27,63 EUR
Oskrba II. dan 33,34 EUR
Oskrba IIIa. dan 39,04 EUR
Oskrba IIIb. dan 43,99 EUR
Oskrba IV. dan 44,89 EUR

 

Standardna storitev v enoposteljni sobi
Oskrba I. dan 30,39 EUR
Oskrba II. dan 36,10 EUR
Oskrba IIIa. dan 41,80 EUR
Oskrba IIIb. dan 46,75 EUR
Oskrba IV. dan 47,65 EUR


Dodatki za posamezno oskrbo se usklajujejo z višino dodatka za pomoč in postrežbo.
Spremembe so navedene v Uradnem listu.

 

Cena nadstandardne storitve oskrbe


V skladu z Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (UL RS št.87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09) se cena oskrbe zaradi nadstandardnega bivalnega prostora poveča v odstotku od najnižje cene standardne storitve in sicer:
* 10 % za lastno kopalnico
* 5   % za balkon
* 5   % za dodatno opremo

Odsotnost


Za čas, ko so uporabniki napoteni na bolnišnično zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali so iz drugih razlogov odsotni, se cena kategorije oskrbe, v katero je uporabnik razvrščen, s prvim dnem odsotnosti zniža za stroške živil v višini 3,09 EUR, če je odsotnost najavljena najmanj 2 dni prej.

V skladu z 6.točko 1.odstavka 42.člena Zakona o DDV so cene brez DDV.

Cene veljajo od 01.07.2023 dalje.

 

Direktor:

Janja Ramšak