OBVESTILO O VIDEONADZORU

 Pravna podlaga:

-          točka c) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikovi obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba),

-          76. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS št. 163/2022),

-          Sklep direktorja Doma Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o., z dne 25. 01. 2023.


Namen obdelave osebnih podatkov:

Videonadzor zajema nadzor:

- recepcije,

- glavnega vhoda,

- stranskih vrat za izhod v park,

- izhoda skozi požarna vrata v pritličju (kratki krak),

- ekološkega otoka (prostora za odpadke) in

- dostavne poti na vhodu v garažo.

Glavni razlog za uvedbo videonadzora v Domu Hmelina  je varnostni – nadzor morebitnih nepooblaščenih oseb v prostore Doma Hmelina, zaradi varovanja premoženja Doma Hmelina, življenja, zdravja in premoženja zaposlenih ter življenja, zdravja in premoženja stanovalcev.


Upravljavec videonadzornega sistema:

Telefon: 02 88 70 370

Elektronska pošta:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Naslov spletne strani: http://www.domhmelina.si/


Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Martin Kopatin

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Rok hrambe videoposnetkov:

največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka.