ZAGOTAVLJANJE PRAVICUresničevanje stanovalčevih pravic zagotavljajo vsi delavci doma.

Direktorica in strokovni vodja sta zadolžena za organizacijo dela, ki mora biti taka, da bodo stanovalci deležni vseh storitev, ki jim zakonsko pripadajo. Pri tem sodelujejo vsi delavci doma, še posebej pa so za zagotavljanje stanovalčevih pravic zadolženi zaposleni v zdravstveno negovalni službi, socialna delavka in vodja kuhinje, bifeja in trgovine.