KJE PRIDOBITI INFORMACIJE?Stanovalec (ka) oziroma njegov (njen) zastopnik ima pravico do vseh informacij, pomembnih za izvajanje storitve. V ta namen lahko zahteva pojasnila od pooblaščenih oseb izvajalca.

Za dajanje informacij o vprašanjih socialne oskrbe je pristojna socialna delavka Valerija Naglič, tel.št. (02) 88 70 378 ali 031 353 312.
Za vprašanja s področja zdravstvene oskrbe je pristojna vodja zdravstveno negovalne službe Branka Urek, tel.št. (02) 88 70 376.

Stanovalec (ka) oziroma njegov (njen) zastopnik, ki ni zadovoljen s pojasnili navedenih pristojnih oseb lahko zahteva pojasnila od direktorice družbe.