Mesečno organiziramo bralno pogovorne urice, ki potekajo v sodelovanju s knjižnjico Radlje ob Dravi. Knjižničarke prihajajo k našim stanovalcem in skupaj z njimi preberejo knjigo na določeno tematiko, se potem o njej pogovarjajo ter izdelujejo razne drobne predmete, ki so povezani s temo knjige.