Zdravstveno vzgojno delo velja za temeljni kamen na katerem gradimo prizadevanje za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Naše stanovalce  bomo na pogovorni skupini "Modrost" seznanili z določenimi vedenji in znanji, s katerimi bodo v veliki meri obvladovali ali celo preprečili kronična obolenja. Delavnice bodo potekale 1x mesečno, pogovorne teme se bodo nanašale na najpogostejša kronična obolenja za katerimi obolevajo naši stanovalci, in sicer:

- sladkorna bolezen in zdrava prehrana,

- KOPB in astma,

- visok krvni pritisk,

- inkontinenca,

- program SVIT in pomen rednega odvajanja,

- samopregledovanje dojk in mod,

- ledvična obolenja,

- koža in starost,

- tvegano pitje in

- higiena rok.