SOCIALNA SLUŽBA


Delo socialne delavke v Domu zajema pripravo starejšega človeka na institucionalno varstvo, ureja dokumentacijo za sprejem in bivanje v Domu. Je prvi stik z novim stanovalcem, prva pomoč in prva uteha, ko posamezniki naletijo na dvome in težave. Stanovalcem svetuje in jim pomaga pri reševanju osebnih stisk.

Vso delo je usmerjeno k temu, da se vsak stanovalec v Domu dobro počuti. 

Delo socialne delavke zajema tudi:

Delo s starejšimi ter njihovimi bljižnjimi že pred prihodom v Dom:

- delo z prejetimi vlogami, urejanje dokumentacije in priprava,

- svetovanje, 

- spremljanje socialne anamneze,

- pomoč pri urejanju različnih oblik pomoči.

Delo socialne delavke ob sprejemu stanovalca:

- priprava dokumentacije,

- pomoč novosprejetemu stanovalcu in svetovanje svojcem,

- seznanitev z osebjem v Domu,

- predstavitev hišnega reda novemu stanovalcu ter pravilnika o določanju oskrbe in zaračunavanju in plačevanju storitev,

- seznanitev z načinom življenja v Domu,

- pomoč pri urejanju osebnih zadev za stanovalce (osebne izkaznice, denarne pomoči, prijava stalnega in začasnega bivališča, pomoč svojcem pri urejanju skrbništva,

- sodelovanje z službami izven Doma: centri, občinami, ZPIZ, ZZZS, klinični center,

- vodenje skupin v Domu,

- pisanje poročil.

Pomoč pri prilagajanju na novo okolje:

- izdelovanje individualnih načrtov za stanovalce ter redne evalvacije,

- vključevanje prostovoljcev v aktivnosti v Domu ter vključevanje stanovalcev v te aktivnosti,

- individualna pomoč in svetovanje stanovalcem.

 

ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA


 V okviru zdravstvene oskrbe izvajamo medicinske posege in postopke za preprečevanje bolezni in krepitev zdravja, diagnostiko, terapijo, rehabilitacijo ter zdravstveno nego in oskrbo.

Zdravstvena nega in oskrba nudita stanovalcu pomoč pri doseganju fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja. Osnovna dejavnost je pomoč posamezniku pri opravljanju življenjskih funkcij na podlagi štirinajstih osnovnih življenjskih aktivnosti. Pri izvajanju zdravstvene nege sledimo sodobnim smernicam ter standardom, katere osvajamo s parmanentnim izobraževanjem.

Strokovno usposobljeno osebje izvaja delo timsko, velik poudarek dajemo tudi izvajanju zdravstvene vzgoje. Stanovalci imajo zagotovljeno osnovno zdravstveno varstvo, ki ga izvaja dr. Andrej Horvat, zagotovljena je tudi zdravniška pomoč v okviru Dežurne ambulante Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.

V Domu delujejo tudi zdravniki specialisti:

- psihiater,

- internist - diabetolog.

Stanovalci lahko za preglede izven doma (zobozdravnik, rentgen, laboratorij) koristijo domski prevoz (plačljivo po ceniku dodatnih storitev).

Izvajamo tudi paliativno oskrbo, ki je aktivna oskrba bolnikov z neozdravljivo, neobvladljivo boleznijo. Zajema nego in obvladovanje telesnih simptomov bolezni ter lajšanje psihičnih socialnih in duhovnih težav. S paliativno oskrbo vzdržujemo optimalno kakovost življenja, upoštevajoč vse bolnikove potrebe ter pomagamo svojcem pri soočanju z boleznijo, umiranjem in žalovanjem.

Pri izvajanju zdravstvene nege sledimo sodobnim smernicam ter standardom, katere osvajamo s permanentnim izobraževanjem. Pri obravnavi naših stanovalcev upoštevamo avtonomnost posameznika ter holističen pristop.


 Želimo pomagati in želimo delati dobro, da bi se naši stanovalci dobro počutili in  uspešno premagovali starostne težave.

FIZIOTERAPIJA


Cilj fizioterapevtske obravnave je  ohranjanjanje in izboljšanjanje fizične aktivnosti stanovalcev, s programom rehabilitacije indicirane s strani zdravnika. Glavni namen fizioterapije je preventiva, zdravljenje in rehabilitacija. Glavni cilj fizioterapevtske obravnave je s čim manj bolečin pri posamezniku vzdrževati in vrniti najvišjo stopnjo aktivnosti.

Tako z fizioterapevtsko metodo protibolečinske elektroterapije lajšamo bolečine s pomočjo električnih tokov nizke jakosti. Tovrstna terapija se uporablja pri osebah, ki imajo kronične bolečine v sklepih in mišicah, kronična obolenja lokomotornega aparata, starostne spremembe na sklepih, uporabljamo pa jo tudi za rehabilitacijo akutnih poškodb.

Protibolečinske elektroterapije:

- TENS

- diadinamski tokovi (DD),

- interferenčni tokovi (IF),

- terapevtski ultrazvok (UZ),

- kombinirana elektroterapija.


Svetlobna terapija BIOPTRON:

Pomaga izboljšati mikrocirkulacija, spodbudi regenerativne in zdravilne procese celotnega organizma, pospešiti celjenje ran, lajšati bolečine ali zmanjšati njihovo intenzivnost, okrepi človekov obrambni mehanizem.


Ob tem imajo stanovalci na voljo tudi:

- individualno obravnavo,

- skupinsko telovadbo,

- jutranjo telovadbo,

- športne igre,

- možnost uporabe sobnega kolesa in vibracijskega masažnega stola,

- skupina za osebe na invalidskih vozičkih - gibalna skupina "Galeb" 


DELOVNA TERAPIJA


Je zdravstvena stroka, ki posega na vsa področja človekovega življenja. Delovna terapevtka oceni in načrtuje izvedbo aktivnosti na področju človekove okupacije (skrb zase, prosti čas) ter sodeluje pri pripravi individualnega načrta za vsakega stanovalca. S stanovalci izvaja individualne obravnave.

Delovni terapevt  načrtuje različne prireditve, organizira medgeneracijska druženja in nastope zunanjih skupin. Tako delovna terapija celostno pripomore h kvaliteti življenja in zadovoljstvu posameznika.

V okviru delovne terapije stanovalci izdelujejo različne izdelke: voščilnice, slike, vlitke, spominke..., ki jih uporabimo za darila in dekoracijo domskih prostorov, obdelujejo pa tudi zeliščni vrt. Izvajamo pa tudi aktivnosti s katerimi ohranjamo ali ponovno pridobimo najvišjo možno stopnjo delovanja in samostojnosti stanovalca.

 Cilj delovne terapije je lajšanje različnih psihofizičnih bolezenskih stanj ter stanovalcu omogočiti samostojno, polno, ustvarjalno in družabno bivanje, pri čemer se upošteva individualne želje, potrebe in zmožnosti posameznika.


V Domu izvajamo tudi bazalno stimulacijo. Metoda se uporablja pri stanovalcih z boleznijo demenca, pri osebah po kapi ter osebah z apatičnim sidromom ali obolenji, ki vplivajo na zaznavanje. Metoda spodbuja senzorne dražljaje, krčenje mišic ter s tem aktivno in pasivno razgibavanje okončin.  Z redno bazalno stimulacijo dosežemo boljšo zavedanje telesa in boljšo gibljivost.

Za izvedbo bazalne stimulacije uporabimo toplo vodo ali kremo za telo ter krpico za umivanje. Masažo izvajamo počasi in tekoče. Med izvajanjem stimulacije se osebe popolnoma umirijo ali celo zaspijo.

S pomočjo bazalne stimulacije posameznik pridobi večji občutek za sebe, nakopičeni neprijetni občutki pa se zmanjšajo ali celo popolnoma izginejo.

 

DELOVNI INŠTRUKTOR


 

Delovni inštruktor stanovalcem pomaga pri različnih aktivnostih:

DNEVNE AKTIVNOSTI

Stanovalcem se nudi pomoč in spodbuda pri dnevnih aktivnostih (oblačenje, slačenje, ohranjanje osnovne higiene, hranjenje), z namenom, da ohranijo čim večjo samostojnost.


GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI

Stanovalcem pomagajo pri ohranjanju v življenju že naučenih in uporabljenih sposobnosti (zlaganje krpic, brisač, kuhanje kave, priprava miz za obroke, pomivanje posode, priprava enostavnih jedi...)


KOGNITIVNI TRENING

Delovni inštruktor izvaja glede na sposobnost stanovalca skupinski ali individualni kognitivni trening, ki zajema naslednja kognitivna področja:

- orientacijo: v prostoru, času ter v različnih situacijah

- prepoznavanje: zmožnost prepoznavanja obrazov, predmetov ter drugih predstavljenih materialov

- pozornost: usmerjanje pozornosti na nalogo/aktivnost

- sposobnost začeti aktivnost: mentalne ali fizične aktivnosti

- sposobnost končati aktivnost: zaključiti aktivnost v primernem času

- spomin: pomemben priklic informacij po krajšem ali daljšem obdobju

- zaporedje aktivnosti: ustvarjanje zaporedja informacij

- formiranje predstav: organizacija različnih informacij.

 

Delovni inštruktor pomaga tudi novo sprejetim stanovalcem pri vključevanju in adaptaciji v novo okolje.


KUHINJA


V Domu nudimo varovalno prehrano prilagojeno starostnikom, ki zajema štiri obroke dnevno in dietno prehrano, ki jo predpiše zdravnik in zajema pet obrokov dnevno. Ob sprejemu opravimo tudi prehrambeno anamnezo, na podlagi katere ugotovimo prehrambene navade in želje posameznika.

Stanovalcem želimo pričarati domačnost z lepo pogrnjenimi mizami in dekoracijo, hrano jim postrežemo osebno, hrana je lepo porcionirana in prijetna na pogled, skrbimo tudi za ustreznost temperature hrane.

Obroki za naše stanovalce:

zajtrk: ob 8.00 uri

kosilo: ob 12.00 uri

večerja: ob 17.30 uri